Zdravím, světe

Zdravím, světe

4.11 - 1251 ratings - Source

Design je jednAsm z nejmocnA›jAiAsch hybatelAm naAiich A¾ivotAm. KdyA¾ se uA¾AsvAi moudA™e, pA™inAiAiAs AlovA›ku potA›AienAs, moA¾nost volby, sAslu, dAmstojnost a mnoho dalAiAsho. Ale kdyA¾ se jeho moc zneuA¾ije, vA½sledky mohou bA½t matoucAs, poniA¾ujAscAs, pA™AsliAi nAikladnAc a nA›kdy i nebezpeAnAc. Nikdo z nAis se AoAinkAmm designu neubrAinAs. Je natolik vAiudypA™AstomnA½, A¾e ovlivAˆuje naAie pocity i jednAinAs, Aasto aniA¾ bychom si to uvA›domili. Kniha ZdravAsm, svA›te zkoumAi vliv designu na nAiAi A¾ivot. Od straAiidelnAcho symbolu, jAsmA¾ pirAiti v osmnAictAcm stoletAs nutili svAc obA›ti, aby se vzdaly, pA™es taA¾enAs jednAc A¾eny za nejlepAiAsmi moA¾nA½mi protAczami nohou aA¾ po vA½voj mAsAe, s nAsmA¾ se hraje mistrovstvAs svA›ta ve fotbale, popisuje, jak v prAmbA›hu historie vojenAitAs diktAitoA™i, vA›dci, zemA›dA›lci, hackeA™i, aktivistAc a profesionAilnAs designAcA™i vyuA¾Asvali komplexnAs a Aasto tA›A¾ko postiA¾itelnA½ proces designu k nejrAmznA›jAiAsm AoAelAmm. V dobA›, kdy stojAsme pA™ed kolosAilnAsmi zmA›nami, probAshajAscAsmi s nebA½valou rychlostAs a intenzitou a v neslA½chanAcm rozsahu a€“ od prohlubujAscAs se krize A¾ivotnAsho prostA™edAs po obrovskAc pokroky ve vA›dA› a technologii a€“ vysvA›tluje kniha ZdravAsm, svA›te, jak nAim design mAmA¾e pomoci se s nimi vyrovnat a vyuA¾Ast je k naAiemu prospA›chu.... jako jsou zemA›tA™esenAs, zAiplavy nebo tsunami, Aasto zdlouhavAcho procesu likvidace odpadu, lokalizace tAssAˆovAcho ... NovAc interaktivnAs mapy, kterAc vyrobila sprAiva newyorskAcho metra, nejenA¾e ukazujAs pasaA¾AcrAmm, jak sAsAy vypadAi, jako je to uanbsp;...


Title:Zdravím, světe
Author:Alice Rawsthornová
Publisher: KNIHA ZLIN - 2014-10-20
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming