Words for working

Words for working

4.11 - 1251 ratings - Source

Words for Working ofereix una revisiA³ actualitzada de conceptes, competAuncies, habilitats comunicatives i recursos essencials per a l'aprenentatge i Aos efectiu de l'anglAus professional i acadAumic a l'entorn de l'economia i l'empresa internacional. El volum facilita als lectors el coneixement i el domini de la variaciA³ lingA¼Asstica existent dins del llenguatge especialitzat (variaciA³ intercultural, geogrAnfica, textual, etc.), aixAs com del seu funcionament en Anrees de comunicaciA³ professional fonamentals en aquest Anmbit (anglAus empresarial, econA²mic, financer, jurAsdic, etc.). El seu contingut inclou estratAugies comunicatives i activitats didAnctiques prAnctiques tant per a la llavor professional com per a l'estudi i la investigaciA³ en anglAus dins d'aquestes disciplines en el nou Espai Europeu d'EducaciA³ Superior.Professional and Academic English for International Business and Economics Rosa GimAcnez Moreno ... for information 8.3.2. Techniques for finding key information and selecting materials 8.3.3. ... The process of writing an essay 8.6.2 .


Title:Words for working
Author:Rosa Giménez Moreno
Publisher:Universitat de València - 2011-11-28
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming