Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen - 100 jaar openingsredes

Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen - 100 jaar openingsredes

4.11 - 1251 ratings - Source

Het boek Honderd jaar openingsredes geeft een overzicht van de redevoeringen die gehouden zijn tijdens plechtige openingszittingen van de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen tussen 1906 en 2006. In 2006 is het honderd jaar geleden dat de eerste openingsrede gehouden werd. Dit vormt de aanleiding om de vele openingsredenaars en vooral de vrucht van hun noeste arbeid, de openingsrede, te memoreren. In zijn uitgebreide inleiding op het werk peilt oud-stafhouder Jan Verstraete naar het ontstaan en de bestaansreden van dit ondertussen voor de Conferentie historisch evenement. Hij geeft een interessante historische schets van de werkzaamheden van de Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen en kadert de redes in de maatschappelijke evoluties. De redes (klik hier voor het overzicht) zijn geAmnventariseerd met vermelding van hun vindplaats. Elke rede wordt toegelicht en geduid in de historische context. Telkens worden enkele merkwaardige passages opgenomen. Van elk van deze openingsredes wordt de publicatieplaats weergegeven, zodat de geAmnteresseerde lezer de integrale tekst gemakkelijk kan terugvinden. Het boek verwerkt unieke historische documenten van de Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen, die nog nooit eerder werden gepubliceerd.Hij studeerde aan het Onze Lieve Vrouwe College te Antwerpen, in het Frans123 , en studeerde rechten in Leuven, uiteraard ... Hector Lebon, Edward Janssens, Hieronymus Notre- daeme en Lodewijk Schepens, onder voorzitterschap vananbsp;...


Title:Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen - 100 jaar openingsredes
Author:Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen,
Publisher:Larcier - 2006-10-16
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming