UPDATE '04.2014

UPDATE '04.2014

4.11 - 1251 ratings - Source

KupujA…c nowy dom lub mieszkanie moA¼emy mieA‡ pewnoA›A‡ zastosowania przez dewelopera dedykowanego okablowania zakoA„czonego gniazdkami ze zA‚A…czem RJ45 (Ethernet). W starszych budynkach bA™dziemy musieli sami zatroszczyA‡ siA™ o zapewnienie dostA™pu do Internetu. Sercem kaA¼dej sieci domowej jest router, w zaleA¼noA›ci od rodzaju usA‚ugodawcy z ktA³rym podpiszemy umowA™, powinniA›my wybraA‡ odpowiedni typ urzA…dzenia. Dodatkowymi kryteriami wyboru bA™dA…: przepustowoA›A‡ posiadanego A‚A…cza, obecnoA›A‡ portA³w USB oraz moA¼liwoA›A‡ skorzystania z bezprzewodowej sieci WiFi. UWAGA: W odpowiedzi na liczne komentarze informujemy, A¼e koniecznoA›A‡ podania numeru karty przy prA³bie pobrania magazynu to wymA³g Google. Wszystkie wydania magazynu Update sA… bezpA‚atne i nie sA… przez nas pobierane pieniA…dze z konta uA¼ytkownikA³w po podaniu numeru karty. Niestety nie mamy wpA‚ywu na politykA™ Google. Wersja PDF: http://www.benchmark.pl/updateWA›rA³d nich znajdziemy klasyczne adaptery PLC do rozbudowy sieci kablowej na przykA‚ad TP-Link TL-PA4010KIT ... do adaptera PLC musimy podA‚A…czyA‡ np. punkt dostA™powy WiFi lub dodatkowy router pracujA…cy w trybie klienta AP. ... Producenci urzA…dzeA„ PLC dostrzegli ten problem i rozwiA…zali go w doA›A‡ prosty sposA³b.


Title:UPDATE '04.2014
Author:
Publisher:benchmark.pl - 2014-03-27
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming