Sony Playstation

Sony Playstation

4.11 - 1251 ratings - Source

?r d?o: Wikipedia. Strony: 27. Rozdzia?y: Akcesoria konsoli PlayStation, Emulatory konsoli Sony PlayStation, Gry kompatybilne z PlayStation Move, PlayStation 3, PlayStation Portable, Oprogramowanie wbudowane PlayStation Portable, George Hotz, PlayStation 2, Heavy Rain, SOCOM: Polskie Si?y Specjalne, Resident Evil 5, Recovery Menu, Monster Hunter, Killzone 3, NBA 2K11, Go!Cam, PlayStation Vita, LittleBigPlanet 2, MAG: Massive Action Game, EPSXe, R.U.S.E., DualShock, Net Yaroze, ZiNc, PlayStation Network, W?adca Pier?cieni: Wyprawa Aragorna, EyeToy, Sports Champions, PSP Go, TV Superstars, PlayStation Home, Sony Computer Entertainment, SIXAXIS, Dead Space: Extraction, PCSX2, Top Spin 4, DNAS, PlayStation Store, DevHook. Fragment: Sony PlayStation 3 (potocznie PS3; do wrze?nia 2009 znak towarowy PLAYSTATION 3, obecnie PlayStation 3) - konsola gier wideo firmy Sony, trzecia w rodzinie PlayStation. Premiera konsoli odby?a si? 11 listopada 2006 w Japonii i 17 listopada w USA. W innych regionach, w tym w Europie premiera odby?a si? 23 marca 2007. W Polsce w dniu premiery konsola by?a dost?pna w wersji 60 GB ze wsteczn? kompatybilno?ci? z PlayStation 2, kt rej jest nast?pc?. Wersje obecne w produkcji to Slim 160 GB i 320 GB (sprzeda? od lipca 2010), r ni? si? od poprzednich (wersji FAT) inn? obudow? (jest cie?sza oraz stworzona z matowego wyko?czenia, w przeciwie?stwie do poprzednich modeli kt re by?y b?yszcz?ce) oraz o po?ow? mniejszym poborem pr?du i cichsz? prac?. Poprzednie wersje 20 GB (tylko Ameryka P nocna i Japonia), 40 GB, 60 GB, 80 GB i 160 GB oraz pierwsze wersje Slim - 120 GB i 250GB - zosta?y wycofane z produkcji (aczkolwiek wersje 80 GB oraz 160 GB s? jeszcze dost?pne w sklepach, tj. Slim 120 GB i 250 GB). PlayStation jest konkurencj? dla konsol Microsoftu (Xbox 360) oraz Nintendo (Wii). Konsol? wyr niaj? bogate mo?liwo?ci multimedialne - mo?liwo odczytywania film w na Blu-ray i DVD, muzyki i zdj z sieci lokalnej oraz no?nik w USB (np. pendrive, dys...Fragment: Sony PlayStation 3 (potocznie PS3; do wrze?nia 2009 znak towarowy PLAYSTATION 3, obecnie PlayStation 3) - konsola gier wideo firmy Sony, trzecia w rodzinie PlayStation.


Title:Sony Playstation
Author:R D O Wikipedia, Zródlo: Wikipedia
Publisher:Books LLC, Wiki Series - 2011-08
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming