Silniki Spalinowe Wedlug Producent

Silniki Spalinowe Wedlug Producent

4.11 - 1251 ratings - Source

r d o: Wikipedia. Strony: 27. Rozdzia y: Polskie silniki spalinowe t okowe, Silniki BMW, Silniki Fiat, Silniki Ford, Silniki General Motors, Silniki MAN, Silniki PSA, Ford Zetec, PSA X, 4C90, SW-400, S42, Fiat JTD, Audi 3B/ABY, Mercedes-Benz M 119, BMW M57, BMW M20, BMW IIIa, PSA TU, BMW M70, Mercedes-Benz M111, S-21, BMW N52, Cosworth DFV, BMW N62, BMW M30, Fiat FIRE, BMW M52, Fiat DOHC, S-31, Mazda B, BMW S14, BMW S65, BMW M50, GM Ecotec, BMW M62, Jawa 223, PSA DW10, BMW M47, BMW M40, BMW M43, BMW N46, BMW M54, BMW S38, MAN D2866, MAN D0836, BMW M51, MAN Seria E, MAN Seria D, BMW S50, Fiat T-Jet, Ford Pinto OHC, BMW N57, MAN D2566, MAN D0826, BMW N54, MAN E2566, Fiat Starjet, Bristol Hercules, MAN Engines, Minarelli, BMW M60, BMW N63, Gnom, BMW M21, BMW N47, BMW N45, BMW M42, BMW N42, Ferrari Tipo F131, Nissan Z, BMW N55, BMW S85, BMW S63, BMW N74, BMW S54, Ford Endura E, BMW M41, Daewoo S-TEC, BMW M44, BMW M67, BMW M73, BMW N73, Daewoo M-TEC, BMW S62, DE-6, BMW S70, BMW S52, BMW N40, BMW M56. Fragment: Zetec - nazwa u ywana przez firm Ford, okre laj ca rz dowe, 4-cylindrowe silniki spalinowe, wyposa one w 4 zawory na cylinder i dwa wa ki rozrz du w g owicy (DOHC).Oryginalnie, z przyczyn prawnych mia a zast pi nazw qZetaq kt ra by a nazw kodow silnik w o pojemno ci od 1.6 L do 2.0 L kt re zaprezentowano w 1991. Dzi ki dzia aniom reklamowym sta a si tak rozpoznawalna w Europie i Ameryce P nocnej, e Ford postanowi zastosowa j do nowszych silnik w. Nazwa Zetec nadal jest u ywana, pomimo e produkcja silnika Zeta zako czy a si w 2004. Nazwa Zetec okre la a wiele rodzaj w silnik w: Nazwy Zetec po raz pierwszy u yto do silnik w rodziny Zeta kt re mia y nap dza Forda Escorta mk5, Oriona Mk3 i Fiest Mk3. Pocz tkowo silniki by y dost pne w pojemno ciach 1.6 i 1.8 litra, silnik 2.0 L wprowadzono do produkcji razem z modelem Mondeo. Silniki Zetec w ci gu 12 lat produkcji przesz y szereg modyfikacji. Egzemplarze pocz tk w produkcji mo na rozpozna po alumin...r d o: Wikipedia.


Title:Silniki Spalinowe Wedlug Producent
Author:R D O Wikipedia, Zródlo: Wikipedia
Publisher:Books LLC, Wiki Series - 2011-08
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming