Psihologie militară

Psihologie militară

4.11 - 1251 ratings - Source

Nevoia de a spori eficienApa activitAƒApilor de tip militar, la nivel individual, de grup AŸi organizaApional, a dus la apariApia psihologiei militare, un domeniu complex, Arn care se regAƒsesc elemente de psihologie organizaApionalAƒ, a personalitAƒApii, clinicAƒ AŸi experimentalAƒ. Volumul abordeazAƒ psihologia militarAƒ ca pe un corp de aplicaApii ale diverselor ramuri ale psihologiei Arn contextul categoriilor de forApe militare (trupele terestre, aviaApia, marina) AŸi al situaApiilor Arn care se aflAƒ personalul militar (selecApie, instruire, adaptare la misiuni reale de luptAƒ etc.). AlAƒturi de problemele clasice, sArnt analizate cele pe care le genereazAƒ relaApia tot mai complexAƒ om-maAŸinAƒ, prezenApa femeilor Arn armatele actuale, rAƒzboiul psihologic cu mijloace moderne sau terorismul. ImpresionantAƒ prin numAƒrul AŸi varietatea temelor tratate, rigoare AŸi spirit AŸtiinApific, Psihologie militarAƒ se impune ca o lucrare de referinApAƒ Arn domeniu. Din cuprins: Psihologia militarAƒ: definirea domeniului, scurt istoric a€c CondiApiile extreme de mediu AŸi efectul lor asupra performanApei militare a€c Sistemul om-maAŸinAƒ AŸi performanApa militarAƒ a€c Oboseala operaApionalAƒ a€c Stresul de luptAƒ a€c Adaptarea militarAƒ a€c Conducerea Arn mediul militar a€c SelecApia psihologicAƒ a€c RAƒzboiul psihologic: operaApiunile psihologice AŸi terorismulDavison, H.K. aamp; Bing, M.N. (2009), a€žContent Validity Does Matter for the CriterionRelated Validity of Personality Testsa€, Industrial and ... of Psychological Research Online, 3, 1 (http://www.dgps.de/fachgruppen/methoden/mpronline/ issue4/art2/holling.pdf). ... LaHuis, D.M., Martin, N.R. aamp; Avis, J.M. (2005), a€ž Investigating nonlinear conscientiousnessjob performance relations for clerical employeesa€, Humananbsp;...


Title:Psihologie militară
Author:Marian Popa
Publisher:MintRight Inc - 2012-11-02
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming