Onbegrensde rechtsbeoefening

Onbegrensde rechtsbeoefening

4.11 - 1251 ratings - Source

Prof. mr. Dick Lubach, hoogleraar bouwrecht, is veertig jaar verbonden aan de vakgroep Bestuursrecht a Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is een van de redenen om hem een liber amicorum aan te bieden met bijdragen van mensen a€“ uit de wereld van de universiteit, de rechtspraktijk en het Instituut voor Bouwrecht a€“ met wie hij nauw heeft samengewerkt. Het wetenschappelijke werk van Lubach Askenmerkt zich door een brede, grensoverstijgende belangstelling. Deze bundel weerspiegelt dat. De bijdragen zijn geordend rond drie themaa€™s: het omgevingsrecht, het publiek- en privaatrecht en het algemeen bestuursrecht. In een aantal beschouwingen wordt stilgestaan bij de vraag wat er van de wetenschappelijke ideeAln van Lubach is terecht gekomen, bijvoorbeeld waar het gaat om het onderwerp van diens proefschrift over beleidsovereenkomsten. Andere bijdragen concentreren zich op actuele ontwikkelingen, Aszoals op het terrein van het aanbestedingsrecht of het nieuwe bestuursrechtelijke schadevergoedings- en nadeelcompensatierecht. Voorts bevat de bundel meer fundamentele beschouwingen, over het belang van interne rechtsvergelijking en van generalistische in plaats van gespecialiseerde rechtspraak. De bundel maakt duidelijk dat zowel de door Lubach bestudeerde onderwerpen als diens grensoverstijgende onderzoeksaanpak nog steeds van bijzondere betekenis zijn.Prof. mr. Dick Lubach, hoogleraar bouwrecht, is veertig jaar verbonden aan de vakgroep Bestuursrecht aamp; Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.


Title:Onbegrensde rechtsbeoefening
Author:A.G. Bregman, H.E. Bröring, K.J. de Graaf
Publisher:Instituut voor Bouwrecht - 2014-06-13
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming