Meditationes, soliloquia et manuale

Meditationes, soliloquia et manuale

4.11 - 1251 ratings - Source

Audi IfmAua#39;l, quid nunc requirit E’E²EcE½N‚Ec: , au! quid petit An te E³ Ni/An ut EcN‰Ec Dominum Deum NˆEcN‚ , A“a#39; ambuler in vii: gjm : A“a#39; ... munie, . orazione, . 8: cztcris. E²: l n t o a#39;ia#39; A2 .. gsi his enim vegetiora#39;iiedditur his 360 CONTEMPLATIONAˆS C A P V T X 1:1. ...


Title:Meditationes, soliloquia et manuale
Author:Aurelius Augustinus, Anselmus Cantuariensis, Bernardus Claraevallensis, Raimundus Jordan
Publisher: - 1649
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming