Manual d'història moderna universal

Manual d'història moderna universal

4.11 - 1251 ratings - Source

Aquest manual Acs una introducciA³ a la histA²ria moderna universal i exposa amb un llenguatge entenedor les principals caracterAsstiques del mA³n entre els segles XV i XVIII. Les vint-i-quatre unitats temAntiques que configuren la€™obra han estat escrites per especialistes en la temAntica i aborden qA¼estions da€™espai i temps, inclouen qA¼estions de mAutode i epistemologia amb la€™objectiu da€™explicitar el contingut crAstic inherent a la€™anAnlisi histA²rica, incideixen en la€™aprenentatge, tenen una perspectiva universal i un carAncter pluridisciplinari i transversal, i aborden temes ambientals, cientAsfics, polAstics i de gAunere.MATERIALS I DOCUMENTACIA“ Chunhyang (2000). [pelAmlAscula cinematogrAnfica] Im Kwon-Taek (dir.). Corea del Sud: CJ Entertainment. PelAmlAscula dirigida per Im Kwon-Taek (Ebrio de mujeres y pintura, 2002) basada en una rondalla popularanbsp;...


Title:Manual d'història moderna universal
Author:Espino López, Antonio, Martí Escayol, Maria Antònia
Publisher:Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona - 2014-12-15
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming