Magyar Neveléstudósok

Magyar Neveléstudósok

4.11 - 1251 ratings - Source

Forr s: Wikipedia. Oldalak: 26. Fejezetek: Proh szka Lajos, Farag L szl, goston Gy rgy, Fin czy Ern?, M rei Ferenc, Tettamanti B la, Szokolszky Istv n, Puk nszky B la, Imre S ndor, Schneller Istv n, J bor Magda, Nagy S ndor, Felm ri Lajos, Zibolen Endre, Hoffmann R zsa, G cser J zsef, Beke Ince Krist f, Fischer Alajos, Benka Gyula, Andr ssy Istv n. Id zet: Proh szka Lajos Gy rgy (Prochaska, Ludwig Georg) (Brass, 1897. m rcius 2. - Budapest, 1963. j nius 16.) pedag gus, kult rfiloz fus, a 20. sz zadi magyar nevel studom ny egyik kiemelked? egy nis ge, egyetemi tan r, a Magyar Tudom nyos Akad mia levelez? tagja. desapja, Prohaska Lajos (Vidomb k, Brass v rmegye, 1863/1864(?) - S smez?, H romsz k v rmegye, 1896) fia sz let se el?tt meghalt. desanyja, Scholz R za (Temesv r, 1871 - Budapest, 1940) egyed l nevelte fi t. Proh szka az elemi iskol t Aradon (v rosi Weitzer J nos utcai elemi fi iskola) kezdte, majd Budapestre k lt z s k ut n el?bb az I. ker leti Iskola t ri n piskola, majd a Kir lyi Katholikus Egyetemi F?gimn ziumban (ma: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimn zium) tanul ja volt, itt retts gizett (1907-1915). Gyermek-, ifj - ?'s fiatal f rfikor ig a nyarakat anyai rokonain l, legink bb a Brass megyei Veresmarton t lt tte. lete v g ig k t?d tt Erd lyhez, az erd lyiekhez. 1915. szeptember 21- n iratkozott be a budapesti Magyar Kir lyi Tudom nyegyetem g r g-latin-filoz fia szak ra, s itt tanult 1919-ig. Tan rai k zt volt Alexander Bern t, Pauler kos ?'s Fin czy Ern?. Klasszikus-humanisztikus m?velts ge, nyelvtud sa t bb tudom nyter leten is sikeres munk lkod sra predesztin lt k. rdekl?d se a pedag giatudom ny ir ny ban er's d tt meg. A Fin czy Ern? vezette Pedag giai Int zetben fizet?'s n lk li tan rseg d volt 1917 ?'s 1923 k z tt. Doktori v d s nek t m j t is a nevel studom ny t rgyk r b?l v lasztotta (A pedaegogiai naturalizmus, 1920). 1922. szeptembert?l az Orsz gos Magyar Gy?jtem nyegyetem K nyvt r ban dolgo...Forr s: Wikipedia.


Title:Magyar Neveléstudósok
Author:Forrás: Wikipedia
Publisher:Books LLC, Wiki Series - 2011-08
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming