Japoński wachlarz. Powroty

Japoński wachlarz. Powroty

4.11 - 1251 ratings - Source

Joanna Bator spA™dziA‚a dwa lata w Japonii, pracujA…c na jednej z tokijskich uczelni. Dla kulturoznawczyni i filozofki pobyt w tym kraju staA‚ siA™ AorA³dA‚em nieustannych zadziwieA„ i przemyA›leA„. Codzienne A¼ycie, nawet kiedy jego fragmenty wyglA…daA‚y caA‚kiem znajomo, zaskakiwaA‚o szczegA³A‚ami i zasadami. ProwokowaA‚o do notowania. WraA¼enia i refleksje nawarstwiaA‚y siA™ w narracjA™ dokumentujA…cA… osobiste spotkanie z innA… kulturA…. Zachwyty i pytania kierowaA‚y ku odpowiednim ksiA…A¼kom, a te pomagaA‚y w lepszym rozumieniu tego innego A›wiata i zarazem inspirujA…co jego odbiA³r komplikowaA‚y. ProwadziA‚o to ku nowym zachwytom, kolejnym spacerom i wyprawom, ku kolejnym ksiA…A¼kom. Tak powstaA‚a a€žjej Japoniaq, wachlarz widokA³w z Krainy KwitnA…cej WiA›ni. DziesiA™A‡ lat temu trafiA‚am do kraju, o ktA³rym nigdy nie marzyA‚am i o ktA³rym nie wiedziaA‚am wiele. Tamta podrA³A¼ wydawaA‚a siA™ byA‡ jednorazowA… przygodA…, piA™knA…, ale nieznaczA…cA…, ktA³rA… los ofiarowaA‚ mi na A¼yciowym rozdroA¼u w jednym z niewiarygodnych zbiegA³w szczA™A›liwych okolicznoA›ci. Wiem, A¼e z rA³A¼nych powodA³w podobna wyprawa juA¼ mi siA™ nie przydarzy, dlatego wspominam jA… z czuA‚oA›ciA… i nostalgiA…. Jej zapisem jest JapoA„ski wachlarz, ktA³rego nowA… wersjA™ oddajA™ Czytelnikom do rA…k. JapoA„ski wachlarz. Powroty, przewodnik osobisty i subiektywny, pozostaje tym, czym byA‚ od poczA…tku: kolekcjA… obrazkA³w z podrA³A¼y kreA›lonych wzorem zuihitsu, czyli a€žtak, jak pA™dzel prowadziq. Joanna Bator (ze wstA™pu) Joanna Bator uzupeA‚niA‚a ksiA…A¼kA™ o nowe doA›wiadczenia, w tym takA¼e o trzA™sienie ziemi, jakie przeA¼yA‚a w Tokio 11 marca tego roku, najpotA™A¼niejsze od czasu, gdy zaczA™to je dokumentowaA‡.ParA™ klikniA™A‡ i miA™dzy jednA… a drugA… stacjA… metra doA›wiadczamy szybkiej akcji i emocji. ... Moda w Japonii to zjawisko, ktA³re ma siA‚A™ fali tsunami i najczA™A›ciej rA³wnie szybko siA™ cofa. miasto na ruinach dawnego A›wiata ImA—ji cheinji dotyczyanbsp;...


Title:Japoński wachlarz. Powroty
Author:Joanna Bator
Publisher:Virtualo - 2011-05-11
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming