Instruirea interactivă

Instruirea interactivă

4.11 - 1251 ratings - Source

Practicile educative moderne pun din ce Arn ce mai mult accent pe activizare, consideratAƒ premisa unei instruiri E™i formAƒri eficiente. Volumul oferAƒ repere teoretice E™i aplicative uE™or de preluat, de adaptat E™i de utilizat Arn practicile participative, prezentAcnd elemente operaE›ionale de pedagogie activAƒ E™i interactivAƒ, designuri curriculare activizante, comentarii E™i sugestii didactice. InformaE›iile de ultimAƒ orAƒ, ilustrate cu numeroase exemple practice concepute de colaboratori care predau la toate nivelurile de ArnvAƒE›AƒmAcnt, vin Arn sprijinul studenE›ilor, formatorilor, teoreticienilor din domeniul E™tiinE›elor educaE›iei E™i cadrelor didactice care urmAƒresc realizarea unei instruiri interactive eficiente.Disciplina: Biologie Clasa: a IXa, profil sociouman Nivelul general al clasei: bun Subiectul lecApiei: Viermii. ... Tipul de experienApAƒ de ArnvAƒApare: ArnvAƒApare observaApionalAƒ Metode AŸi procedee didactice: a€“ observaApia sistematicAƒ AŸi independentAƒ; ... Resurse curriculare: a€“ material biologic conservat; a€“ planAŸAƒ; a€“ atlas zoologic; a€“ manual; a€“ flipchart; a€“ marker; a€“ fiAŸe ... Kerekes, A., Jocul cuvintelor cheie, Editura Grinta, ClujNapoca, 2008; a€“ *** Compendiu de biologie, Editura All, BucureAŸti, 1999.


Title:Instruirea interactivă
Author:Mușata-Dacia Bocoș
Publisher:MintRight Inc - 2013-02-02
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming