Hapanta Platonos Meth'hupomnematon proklou eis ton timaion, kai ta politika, thesaurou tes palaias philosophias megistou

Hapanta Platonos Meth'hupomnematon proklou eis ton timaion, kai ta politika, thesaurou tes palaias philosophias megistou

4.11 - 1251 ratings - Source

... Gr 55 N„NƒN…E¹, (E vAs; AoymAug, myd 59 N‚E¾? N‚EdN‚Ed-E½;- EcEmNEd/E™, E¾N‚E¾NN€ EmN„E¾En/a€šN‚? mflsAsAnAs Aˆaa#39;la#39;A“As, E AuutgAsszrrna#39; N‚E¾N‚N 633 7% ... xoca#39;sap EaNƒNŽN‰EcE¹a#39; Ea#39;N‚Eia#39;E¾EEla€šN‚a#39;3 EEaNƒ! E¾E½EaEdEnE¾E¾EcE¾NŠEa#39;N€a#39; 7% 3Aof/, xu/ba#39;y2ilcu a#39;A•g EoEcN‚N‹/a€šEœEcNˆ eig a#39;fg A‰xoca#39;szs yvArmy. N‚EmE¼Em anbsp;...


Title:Hapanta Platonos Meth'hupomnematon proklou eis ton timaion, kai ta politika, thesaurou tes palaias philosophias megistou
Author:Platon, Proclus
Publisher: - 1534
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming