Graecum lexicon manuale, post repetitas S. Patricii curas, auctum cura I.A. Ernesti, nunc iterum recens. et auctum a T. Morell. In multis locis emendatum a T. Taylor

Graecum lexicon manuale, post repetitas S. Patricii curas, auctum cura I.A. Ernesti, nunc iterum recens. et auctum a T. Morell. In multis locis emendatum a T. Taylor

4.11 - 1251 ratings - Source

Ca#39;alefactio, N‡ Aaif^aij-if , im, Aiiftut. n Ssfjua- ria, id. CalefaAcorius, di^fcarrixc, -, Aa, .a#39;., Diofc. -uagt;- aamp;;agt;, uaArTtxiAs. N‡, aamp;Ar, Galen. Calefactui, A¹s, Ep bi?Aixawr, ;, Ariftot. Ep ?ip^ia- r.j, .... Jiaa#39;fsXAr;, Dem. As haCaa#39;xXan, orrof, Ilocr. Ai ff-1/EyE¹^EiNƒN‚N‡N, Dem. As o-i/xe^Aiy-anbsp;...


Title:Graecum lexicon manuale, post repetitas S. Patricii curas, auctum cura I.A. Ernesti, nunc iterum recens. et auctum a T. Morell. In multis locis emendatum a T. Taylor
Author:Benjamin Hederich
Publisher: - 1803
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming