Ghidul tehnoredactorului. De la print la eBook

Ghidul tehnoredactorului. De la print la eBook

4.11 - 1251 ratings - Source

Ghidul tehnoredactorului. De la print la eBook, scris Arn colaborare de Vlad Puescu E™i Victor JalbAƒ-E˜oimaru, ArE™i propune sAƒ fie a€žun manual de utilizarea€œ pentru cAƒrE›ile electronice, o specie editorialAƒ ArncAƒ insuficient cunoscutAƒ E™i agreatAƒ pe piaE›a editorialAƒ din RomAcnia. Tocmai din dorinE›a de a sublinia faptul cAƒ eBookurile nu sunt a€žbastarziia€œ industriei editoriale, aE™a cum poate le mai percep ArncAƒ unii, ci o etapAƒ fireascAƒ, necesarAƒ E™i, de ce nu, chiar superioarAƒ Arn evoluE›ia acesteia, ghidul propune, Arn primele sale capitole, o istorie a cAƒrE›ii Arn diacronie, de la anticele tAƒbliE›e de lut E™i suluri de papirus la forma contemporanAƒ a cAƒrE›ii. TrecAcnd de la codexul primelor secole creE™tine E™i manuscrisele medievale la etapa presei tipografice cu caractere de plumb, pentru a ajunge la revoluE›ia tiparului marcatAƒ de contribuE›ia lui Gutenberg E™i, implicit, la secularizarea E™i democratizarea cunoaE™terii, cartea tipAƒritAƒ a fost, vreme de cinci secole, a€žcea mai durabilAƒ E™i mai eficientAƒ formAƒ prin care a fost depozitatAƒ E™i transmisAƒ cunoaE™tereaa€œ, timp Arn care E™i nici industria de profil nu a mai cunoscut transformAƒri dramatice. DeE™i varianta digitalAƒ a cAƒrE›ii a fost E™i continuAƒ ArncAƒ sAƒ fie a€žboicotatAƒa€œ de bibliofili E™i de unele voci din interiorul industriei editoriale, care au profeE›it sumbru moartea cAƒrE›ii fizice, apariE›ia cAƒrE›ii electronice nu constituie ArnsAƒ decAct un pas absolut firesc de evoluE›ie avAcnd Arn vedere schimbAƒrile majore de la nivelul stilului general de viaE›Aƒ impuse de cAƒtre dezvoltarea computerelor E™i de apariE›ia internetului. Ghidul tehnoredactorului. De la print la eBook susE›ine ideea aceasta atAct prin multitudinea de informaE›ii privind dezvoltarea pieE›ei digitale (marcatAƒ de apariE›ia a tot mai multe eBook Readere, ca dispozitive de gen, introduse pe piaE›Aƒ de lanE›uri de librAƒrii precum Amazon, Barnes a Noble, Kobo etc.), cAct E™i prin enumerarea avantajelor pe care le presupune lectura digitalAƒ, Arntre care personalizarea experienE›ei de lecturAƒ, posibilitatea indexAƒrii facile E™i a activAƒrii cu uE™urinE›Aƒ a funcE›iilor de dicE›ionar, ArmbogAƒE›irea conE›inutului, crearea unei comunitAƒE›i globale de cititori E™i interactivitatea. Pentru ArnE›elegerea Arn ansamblu a fenomenului sunt trecute Arn revistAƒ E™i explicate E™i tipurile de cAƒrE›i electronice, ArmbogAƒE›ite E™i interactive, de formate digitale E™i de dispozitive de lecturAƒ. Partea a doua a ghidului, cu caracter tehnic E™i specializat, se ocupAƒ de procesul de tehnoredactare Arn ansamblu atAct pentru ediE›ia tipAƒritAƒ a unei cAƒrE›i, cAct E™i pentru formatul sAƒu digital, Arntr-un demers amplu, care pleacAƒ de la discutarea problemelor de software aferent producE›iei, sisteme de operare, layouturi de tastaturAƒ, utilitare, pluginuri, extensii E™i scripturi, pAcnAƒ la pregAƒtirea E™i importarea textului Arn formatul de paginare E™i aspectele legate de punerea Arn paginAƒ a unei cAƒrE›i (formatul, corpul de literAƒ, stiluri, graficAƒ, poziE›ionarea notelor ilustraE›iilor E™i tabelelor), dar ajungAcnd sAƒ abordeze E™i problemele pe care le presupune trecerea pe print Arn ediE›ia digitalAƒ (metadate, introducerea copertei, opE›iuni specifice de export cAƒtre ePub, opE›iuni de validare). Ghidul tehnoredactorului... are meritul de a propune E™i o listAƒ de referinE›e bibliografice esenE›iale, nu neapAƒrat ca o anexAƒ la carte, cAct ArntreE›esute pe tot parcursul textului, Arn curgerea fireascAƒ a procesului de expunere, interpretare E™i explicitare a informaE›iilor.Printre manualele a cAƒror parcurgere o recomandAƒm se numAƒrAƒ: a—‹ Adobe InDesign CC Classroom in a Book (2013, ... Adobe Type Library Reference Book, 4th Edition (2011, Adobe Press); a—‹ Jim Felici, Complete Manual of Typography, anbsp;...


Title:Ghidul tehnoredactorului. De la print la eBook
Author:Vlad Puescu, Victor Jalbă-Șoimaru
Publisher:MintRight Inc - 2014-05-14
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming