Germania Sacra

Germania Sacra

4.11 - 1251 ratings - Source

A‘ YlAlA- Evocatus tum jam erat Diepoldus ad celebrem Synodum Lateranensem; Ai nmafflmfflchqtta, ut reset: Chronicon Reicherspcrgense , tota sere hoc anno n78. per totum _ _Romamzm Impcrium congregabatur. Alexander, ut omnes praeteriti anbsp;...


Title:Germania Sacra
Author:Marcus Hansiz
Publisher: - 1727
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming