Evanghelia dupa Ioan

Evanghelia dupa Ioan

4.11 - 1251 ratings - Source

DeAŸi mulApi dintre noi afirmAƒm cAƒ au auzit de Dumnezeu AŸi qcredq Arn Hristosul care a afirmat despre Sine: qEu am venit ca oile Mele sAƒ aibAƒ viaApa AŸi s-o aibAƒ din belAŸugq, totuAŸ nu este prea greu sAƒ recunoaAŸtem puApinAƒtatea vieApii Arn qcreAŸtinismulq nostru, puApinAƒtatea puterii lAƒuntrice. Ne lipeAŸte puterea de a renunApa la noi ArnAŸine Arn favoarea celuilalt; puterea de stAƒpAcnire atunci cAcnd suntem provocaApi; puterea de a rAƒmAcne smeriApi atunci cAƒnd suntem lAƒudaApi; puterea de a dAƒrui atunci cAcnd suntem ispitiApi sAƒ cerem; puterea de a rAƒbda atunci cand trecem prin greu; puterea de a vorbi de bine atunci cAcnd suntem vorbiApi de rAƒu; puterea de a Arntoarce celAƒlalt obraz atunci cAcnd suntem pAƒlmuiApi AŸi scuipaApi pe nedrept; puterea de a sta liniAŸtiApi Arn faApa morApii, pentru cAƒ AŸtim de unde am venit AŸi unde ne ducem. Ca AŸi atunci, AŸi astAƒzi profilul adevAƒratului Hristos a Arnceput sAƒ se AŸteargAƒ pAcnAƒ AŸi Arn bisericile noastre, deAŸi le numim creAŸtine. Ca AŸi atunci, AŸi astAƒzi viaApa mai-marilor norodului AŸi a mai-mairlor bisericii dovedeAŸte cAƒ Hristosul a fost schimbat cu alApi hristoAŸi, mai qcomoziq sau mai qpotriviApiq vremurilor pe care le trAƒim. Ca AŸi atunci, AŸi astAƒzi suntem atAct de ArndrAƒgostiApi de tradiApiile noastre, de datinile noastre strAƒmoAŸeAŸti, ArncAct, dacAƒ AŽnsuAŸi AŽntrupatul Fiu al lui Dumnezeu ar apAƒrea Arntre noi, aruncAcnd o provocare tradiApiilor noastre, L-am rAƒstigni din nou, ca sAƒ nu ne strice obiceiurile. Ca pe vremea lui Ioan, AŸi astAƒzi sunt multi pretinAŸi hristoAŸi care ne oferAƒ qviaApa din belAŸugq dupa care tAcnjim. Dar dacAƒ viaApa este pe mAƒsura hristosului Arn care credem, atunci este vital sAƒ aflAƒm care este adevAƒratul Hristos. Iar atunci cAcnd Domnul Isus Hristos afirmAƒ ca El este Calea, AdevAƒrul AŸi ViaApa AŸi cAƒ nimeni nu vine la TatAƒl decAct prin El, necesitatea unui astfel de demers se impune de la sine. Or, tocmai demersul acesta ne este mediat de Evanghelia dupa Ioan, care a fost scrisAƒ ca noi sAƒ credem cAƒ Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu AŸi, crezAcnd, sAƒ avem viaApa Arn Numele Lui.172 SAƒrbAƒtoarea Arnnoirii avea loc Arn ziua 25-a a lunii Kislev, luna a noua, iar paAŸtele Arn luna Nisan, luna ArntAcia. 173 Vezi 12:27. 174 DacAƒ valoarea gestului Mariei n-ar fi fost mai mare decAct costul mirului, risipa ar fi fost Arn adevAƒr uriaAŸAƒ. Trei sute de dinari era ... 19 AŸi Iosua 20. Pentru o explicare mai detaliatAƒ a acestui concept vezi Beniamin FAƒrAƒgAƒu, Iosua, Logos, Cluj-Napoca, 1996, p. 99-113. Pentruanbsp;...


Title:Evanghelia dupa Ioan
Author:Beniamin Faragau, Beniamin Fărăgău
Publisher:Beniamin Faragau - 2013-09-15
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming