Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken

Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken

4.11 - 1251 ratings - Source

Deze nieuwe uitgave van Duiding Beslag en Verbeurdverklaring in Strafzaken bouwt voort op het concept van de eerste uitgave, die inmiddels een paar jaar oud is. De basisidee blijft behouden: deze uitgave bevat alle nuttige bronteksten betreffende inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken aan, voorzien van commentaar door de inmiddels gekende auteurs. Nieuwigheden zijn vooral te signaleren op het gebied van beslag inzake verkeer en een nieuwe vorm van 'asset recovery': het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.8 e.v. van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, betaadrenergische of ... 448 en 450 Sv. inzake valsheid, maar ook dat is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; cf. Cass.


Title:Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken
Author:Christophe Desmet, Francis Desterbeck, Erwin Francis, Eric Van Dooren, Jan Van Droogbroeck, Steven Vandromme
Publisher:Uitgeverij Larcier - 2015-08-27
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming