Diccionari UB. Anglès-Català

Diccionari UB. Anglès-Català

4.11 - 1251 ratings - Source

El diccionari UB anglAus-catalAn Acs el resultat da€™una activitat conjunta de diferents agents que, de manera complementAnria, han sumat coneixements, continguts i tecnologia per fer una obra de referAuncia rigorosa, posada al dia, Aotil a un ampli sector de la ciutadania i que contribueixi a eixamplar els horitzons culturals i lingA¼Asstics no solament de la comunitat universitAnria, sinA³ de la societat catalana...Pel seu contingut, constitueix una obra idA²nia tant per als usuaris comuns de la llengua com per a especialistes da€™un ampli ventall de sectors professionals, aixAs com per al professorat i estudiants universitaris i de cursos avanAsats de secundAnria. La mobilitat estudiantil a nivell internacional el converteix en un company de viatge imprescindible per als estudiants catalans que viatgen a la€™estranger i en una eina bAnsica per al coneixement de la llengua i la cultura catalanes per als qui vAcnen a completar els seus estudis al nostre paAss.tegrated circuit circuit integrat ^parallel circuit circuit en paral-lel 4 BrE districte: the regional court circuit is covered by just one judge a€c un ... va limitar els poders del ministre 2 MAT circumscriure: in this diagram, the circle circumscribes the triangle a€c en aquest dia- grama, ... situacio difi- cil, un obstacle) trampejar, salvar 2 (la justicia) eludir, evitar circus (pi circuses) n 1 circ: Hove taking the kids to the circusanbsp;...


Title:Diccionari UB. Anglès-Català
Author:
Publisher:Edicions Universitat Barcelona - 2008
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming