De historien der vromer martelaren, die om het ghetuyghenisse des H. Evangeliums haer bloedt vergoten hebben, vande tijden Christi af, tot desen teghenwoordighen tijdt toe, op het cortste by een vergaert

De historien der vromer martelaren, die om het ghetuyghenisse des H. Evangeliums haer bloedt vergoten hebben, vande tijden Christi af, tot desen teghenwoordighen tijdt toe, op het cortste by een vergaert

4.11 - 1251 ratings - Source

... defe j twee vxonie Manual-en ter doot gebearht:welclte niet op en hielden te dermanen/ leere ende ondetwha#39;len tot den \pude tom-8nd. ... van Catabngie/ oppera€”lAmiffchop dan Camarma oft Cantelbetrh/ Puma:: dm gantfrhenConintrhcr dan Engelant/ een liefliclt ende fachtfmnteh ... M.a#39;-D.Lv1.dm mln: Mente/na dat hh lange gedangen* hadde geweelt in dt fiadt dan Ox ford/lo wert hi wc de genAcrkeniffeanbsp;...


Title:De historien der vromer martelaren, die om het ghetuyghenisse des H. Evangeliums haer bloedt vergoten hebben, vande tijden Christi af, tot desen teghenwoordighen tijdt toe, op het cortste by een vergaert
Author:
Publisher: - 1598
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming