Computed Body Tomography with MRI Correlation

Computed Body Tomography with MRI Correlation

4.11 - 1251 ratings - Source

GrundlAbggende lAbrebog om CT og MRI og disses anvendelse iforbindelse med undersAcgelser af kroppens organer. FAcrst beskrives principperne bag CT-teknik og MRI, og derefter gennemgAyes undersAcgelser af kroppens organer systematisk. Bogen beskriver bAyde normale og abnorme fund med tekst og billeder og giver instruktioner i, hvorledes man optimerer billedkvalitet, -analyse, og -fortolkninger, samt undgAyr de mest almindelige fejlfortolkninger.Shellock FG, Hahn HP, Mink JH, et al. Adverse reaction to ... Shellock FG, Lippincott-Raven P. Pocket guide to MR procedures and metallic objects. 1996. Shin JH, Lee HK, Choi ... Aortic dissection: a comparative study of diagnosis with spiralanbsp;...


Title:Computed Body Tomography with MRI Correlation
Author:Joseph K. T. Lee
Publisher:Lippincott Williams & Wilkins - 2006
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming