Biblia dat is, De gantsche H. Schrift, grondelick ende trouwelick verduytschet. Met rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijck stemmenden plaetsen, op het aller ghewiste, met scheydletteren, ende versen ghetale (daer een yegelick capittel, na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. Neerstelijck oversien, ende van veel mercjelijcke fauten, die in de vorige drucken ingeslopen waren, ghesuyvert

Biblia dat is, De gantsche H. Schrift, grondelick ende trouwelick verduytschet. Met rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijck stemmenden plaetsen, op het aller ghewiste, met scheydletteren, ende versen ghetale (daer een yegelick capittel, na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. Neerstelijck oversien, ende van veel mercjelijcke fauten, die in de vorige drucken ingeslopen waren, ghesuyvert

4.11 - 1251 ratings - Source

63 TBoemu Baccyides fulerbermam / Was hinopmetzjnen hepre/ endettet die Jodenoock Opbieden/ 64 Ende tooch voey ... rFleranderdefone Antiochi des edelen/regneere in Promas/ 3 ende 15 WPemetrius ende Alter an der begeeren bztanbsp;...


Title:Biblia dat is, De gantsche H. Schrift, grondelick ende trouwelick verduytschet. Met rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijck stemmenden plaetsen, op het aller ghewiste, met scheydletteren, ende versen ghetale (daer een yegelick capittel, na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. Neerstelijck oversien, ende van veel mercjelijcke fauten, die in de vorige drucken ingeslopen waren, ghesuyvert
Author:
Publisher: - 1633
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming