Att berätta sig själv. Inspirationsbok för den som vill skriva om sitt liv.

Att berätta sig själv. Inspirationsbok för den som vill skriva om sitt liv.

4.11 - 1251 ratings - Source

Vad ska man gApra med sina minnen? I hela sitt vuxna liv har Merete Mazzarella levt skrivande och undervisat andra som skriver. I Att berActta sig sjAclv har hon samlat sina tankar kring att berActta - frAcmst om hur man berActtar om sitt eget liv, om det som varit och den man kommit att bli. Alla har en berActtelse, vissa har till och med riktigt rafflande livshistorier, men sActten att uttrycka dem Acr otaliga. Det kan ocksAy vara svAyrt att begripa vad det Acr fApr berActtelse man har och man kan behApva skrivprocessen till att fAprstAy vad som egentligen hAcnt, fApr att se mApnster, logik och magi. Hur ska man gAy tillvAcga, vad ska man gApra av sina minnen, vad Acr av intresse? Att berActta sig sjAclv Acr en bok att vika hundApron i, att ha vid sAcngen eller pAy skrivbordet. PAy sitt vittra och sympatiska sActt blir Merete Mazzarella en kompanjon fApr den som vill fApra nAygot angelAcget om sig sjAclv vidare till andra: qSomt Acr kanske rentav intressant fApr den som lAcser snarare Acn skriver: jag tar upp olika fAprfattares arbetsvanor, jag resonerar om vad det vill sAcga att minnas och jag diskuterar fAprfattares ansvar i fAprhAyllande till de medmAcnniskor de skriver om.q qAtt berActta sig sjAclv Acr huvudtiteln och Mazzarella ger i den hAcr vAclskrivna och matnyttiga redogAprelsen om 175 sidor en bAyde djuplodande och - jag hApll pAy att sAcga lActtsam - men menar lActtillgAcnglig och varm framstAcllning. ... Fina exempel ges, mAynga anekdoter. Jag tycker om hennes essAcistiska stil och grAyter nAcstan av berActtelsen om ett Ayldringscentrum ... Att berActta sig sjAclv Acr absolut vAcrd att lAcsas Acven om du inte tAcnker skriva en rad.q SmAylandsposten qMazzarellas sprAyk Acr som alltid vackert, man nAcstan hApr den finlandssvenska sprAykmelodin vid lAcsningen, och vissa meningar har en aforistisk pregnans - jag vill rekommendera att man lAcser boken med en gul Apverstrykningspenna i handen. Dala-Demokraten qEn mer belAcst och kunnig guide pAy vAcgen in mot skrivandet Acr svAyr att finna. Det Acr en vacker, personlig och fascinerande text som rymmer fler dimensioner Acn man fAprst kan tAcnka sig och den kan nAcrapAy fungera som en spegel, fApr bAyde den som lAcser och skriver. Ja, det hAcr Acr en bok som gApr mig lActt och ljus om hjAcrtat, inte minst fApr att mellan raderna finns hela tiden detta stora allvar, gAytan mAcnniskan.q NorrkAppings TidningarOch brottningen fortsActter: En kvAcll fAprklarade Grand att han definitivt hade frAyngAytt adjektivet a#39;eleganta#39; i frAygaom sinamazonochatt hanistAclletbeskrev henne ... Grands problem Acr att han Acr sAy mAyn om att gApra intryck att hans text blir anspAcnd.


Title:Att berätta sig själv. Inspirationsbok för den som vill skriva om sitt liv.
Author:Merete Mazzarella
Publisher:Bokförlaget Forum - 2013-09-09
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming