Aproximació numèrica

Aproximació numèrica

4.11 - 1251 ratings - Source

Davant un problema numAuric concret, com pot ser el cAnlcul de les arrels da€™una funciA³, la€™analista numAuric busca solucions. A‰s fonamental estar segur que el problema a resoldre tAc soluciA³, es a dir, Acs imprescindible saber que allA² que es busca existeix, perA² tambAc, i aquesta Acs la diferAuncia mAcs important amb la€™anAnlisi tradicional, sa€™ha de calcular. La recerca dels millors algoritmes de cAnlcul, els mAcs eficients i els mAcs elegants, Acs una de les branques mAcs interessants de la€™anAnlisi numAurica. Els autors da€™aquest manual pertanyen al Departament de MatemAntica Aplicada de la Universitat de ValAuncia, on desenvolupen la seua tasca docent i investigadora en diverses branques de la€™anAnlisi numAurica.... i J. L. Sirera 25 Manual de fAssica estadAsstica Salvador MafAc i Juan de la Rubia 26 Instrumentos A³pticos y optomActricos. Teoria y prAnctica* M. MartAsnez Corral. Walter D. Furlan, Amparo Pons i Genaro Saavedra 27 Manual de A³ptica geomAutrica Adelina Felipe i CAcsar Albarran 28 ... CAnlcul diferencial M. J. CanA³s i C. Ivorra 35 Manual de documentaciA³ Anudio visual en rAndio i televisiA³ Enric Bellveser, ed.


Title:Aproximació numèrica
Author:Sergio Amat, Francesc Aràndiga, José Vicente Arnau, Pep Mulet Mestre
Publisher:Universitat de València - 2002
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming