Ameryka Skie Przedsi Biorstwa Z Siedzib W Michigan

Ameryka Skie Przedsi Biorstwa Z Siedzib W Michigan

4.11 - 1251 ratings - Source

rod o: Wikipedia. Strony: 34. Rozdzia y: Autobusy firmy GMC, Samochody Buick, Ford Motor Company, Chevrolet, Plymouth, Chrysler, General Motors, Cadillac, Amway, Pontiac, Buick Enclave, Buick Roadmaster, Packard, American Motors Corporation, Buick Skyhawk, Buick LaCrosse, Oldsmobile, Buick Rainier, Buick Rendezvous, Buick Reatta, Buick Special, Buick Skylark, Buick LeSabre, Buick Regal, Buick Lucerne, GMC Truck, Buick Century, Buick Wildcat, Motown Records, Buick Invicta, Buick Terraza, Hummer, Buick Estate, Buick Park Avenue, Transmat, Buick Velite, Buick GNX, Buick Electra, Delphi Corporation, Buick Somerset, Buick GSX, Buick Riviera, GMC F23, GMC T43, GMC T33H, GMC CCKW353, Global Engine Manufacturing Alliance, Metroplex Records, Ersatz Audio, Big Three. Fragment: Ford Motor Company - spo ka akcyjna z siedzib w Dearborn, Michigan, USA, za o ona w Detroit w 1903 r. przez Henry'ego Forda. Obecnie jest to du y koncern bran y motoryzacyjnej produkuj cy samochody osobowe, ci arowe, autobusy, pojazdy i maszyny rolnicze, sprz t informatyczny i inne wyroby. Koncern zatrudnia oko o 246 tys. pracownikow (czerwiec 2008). W zale no ci od zapotrzebowa rynku, Ford Motor Company zak ada w ro nych krajach swoje filie, w ktorych produkuje si ca kiem ro ne, cz sto nie wyst puj ce gdzie indziej modele marki Ford. Najwi ksza z nich to Ford-Werke AG, znajduj ca si w Kolonii, w Niemczech. Siedziba Forda w Dearborn Ford T Ford Mustang (1965) Ford GT40 (1965) Ford Mustang GT (2007) Ford F-150 (2006) Ford F100 Pick-Up, 1955 Ford Torino, 1970 Ford Thunderbird, 1977 Ford Escort, 1981 Ford Bronco, 1987 Ford Crown Victoria, 1992 Ford Explorer, 1996 Ford Taurus, 2000 Ford F150 XL, 2005 Ford Focus, 2008 Przedsi biorstwo Ford powsta o w USA w 1903 r. Za o y je Henry Ford, tworca wyrobow masowej produkcji. Rok po niej otwarto pierwsz zagraniczn fabryk w Kanadzie. Do dzi w tym kraju produkuje si ameryka skie modele Forda. W 1908 r. pojawi si Ford Model T. Dzi ki zastosowaniu ta...rod o: Wikipedia.


Title:Ameryka Skie Przedsi Biorstwa Z Siedzib W Michigan
Author:Zródlo: Wikipedia
Publisher:Books LLC, Wiki Series - 2012-03
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming