A4-Projectmanagement – Management Guide

A4-Projectmanagement – Management Guide

4.11 - 1251 ratings - Source

A4-Projectmanagement is een projectmanagementmethode die is bestemd voor iedereen die op zoek is naar een bewezen, methodische aanpak voor projectmanagement. A4-Projectmanagement onderscheidt zich van andere projectmanagementmethodes door de grote eenvoud en daardoor de goede toegankelijkheid. Deze Management guide verwoordt de basisprincipes van de methode en geeft tevens een uitleg over de belangrijkste aandachtspunten bij de methodisch aanpak van een project, zowel gericht op de projectmanager, als op de opdrachtgever en iedereen die deel uitmaakt van een projectteam. De principes worden toegelicht aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden. Het model van A4-Projectmanagement werkt als een kapstok waaraan bestaande elementen van projectmanagement, zoals projectjustificatie, fasering, activiteitenindeling, planning en rapportage, opgehangen kunnen worden. De indeling van A4-Projectmanagement werkt tevens goed als kompas waarmee in geval van probleemsituaties gericht naar antwoorden kan worden gezocht. A4-Projectmanagement is een van de tien projectmanagementmethodes die worden vergeleken in de uitgave Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement. A4 onderscheidt zich vooral door de eenvoud en heldere structuur. A4-Projectmanagement is bestemd voor iedereen die op zoek is naar een bewezen, methodische aanpak voor projectmanagement. A4 onderscheidt zich van andere projectmanagementmethodes door de grote eenvoud en daardoor de goede toegankelijkheid. Er zijn vijf boeken over de methode A4-Projectmanagement: een handzame Management guide die de gehele methode beschrijft en de methode in vier delen. In de vier methodeboeken worden de afzonderlijke stappen in de A4-Projectmanagementmethode nader uitgewerkt en concreet gemaakt: A4-Aanleveren a€“ Aanleveren van het projectresultaat A4-Activeren a€“ Activeren van de projectwerkzaamheden A4-Afwegen a€“ Afwegen van de voortgang van het project A4-Afronden a€“ Afronden van het project Ook is er het deel A4-Afstemmen waarin de verbindingen van het projectresultaat met de omgeving centraal staat. Ieder van deze vier methodedelen geeft een verdieping van de methode A4, per kwadrant. De technieken van elk kwadrant worden gedetailleerd beschreven en aan het slot van ieder methodedeel is een sjabloon (template) opgenomen die een snelle opstap biedt naar directe toepassing in de praktijk.. In de vier methodedelen worden de best practices van de toepassing van A4-Projectmanagement beschreven; de Management guide geeft de theoretische grondslagen van de methode. Deze Management guide verwoordt de basisprincipes van de methode en geeft tevens een uitleg over de belangrijkste aandachtspunten bij de methodisch aanpak van een project, zowel gericht op de projectmanager, als op de opdrachtgever en iedereen die deel uitmaakt van een projectteam. De principes worden toegelicht aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden. Dit boek maakt duidelijk dat het model van A4-Projectmanagement uitstekend werkt als een kapstok waaraan bestaande elementen van projectmanagement, zoals projectjustificatie, fasering, activiteitenindeling, planning en rapportage, opgehangen kunnen worden. En het werkt tevens goed als kompas waarmee in geval van probleemsituaties gericht naar antwoorden kan worden gezocht.Mijn zicht op mogelijke projectaanpakken is verbreed met het gedachtegoed van PMBOK, PRINCE2 en Projectmatig CreAlren. Naast deze bestaande ... Use is for Single Users only via a VHP Approved License. Geraadpleegd materiaal In ditanbsp;...


Title:A4-Projectmanagement – Management Guide
Author:Rene Hombergen
Publisher:Van Haren - 2009-06-04
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming